Avl

Vores hermelinhold har til formål at virke som stressaflaster, men også at vi er blandt præmietagerne på udstillingerne.

Hovedvægten er lagt på avl af den vidunderligt smukke farve, Zobel, blå. 
I 2011 starter vores nye projekt, Rhön, som er ganske nyt og vi står endnu helt uden kendskab til hvordan farveintensiteten i avlen vil være mellem de mørke og lyse individer. En ting er dog sikkert, det ender med en blanding af hvide og grå hår. 

Indavl / linieavl

Kaninen tåler stærk indavl, kan læses i diverse artikler og bøger om emnet. Vi bruger også at sammenparre beslægtede kaniner, når visse synlige egenskaber skal fastholdes. Indavlen vil ofte bevirke at man kan holde en meget homogen bestand af næsten ens kaniner, men vi har svært ved at fatte meningen med at have en bestand af helt ens hermeliner, der alle kun kan opnå 94 point. Det er vigtigt at bestanden også indeholder "ekstremer", som er kaniner, der på et eller andet punkt besidder en egenskab i "overflod". Dette kan eksempelvis være en lidt for tæt pels eller meget små ører.

Sammenparring af kaninerne har altid til formål at producere unger, som ikke er af ringere kvalitet end forældrene og for at få udnyttet avlspotentialet i stalden parres hunnerne hver sæson altid med 2 forskellige hanner. Dette medfører, at hunnens årlige 2 kuld besidder en divergerende genetisk baggrund og ofte sammenparrer vi to sådanne halvsøskende, men ligeså ofte vælger vi at krydse med ubeslægtede dyr. Vi lægger nemlig meget stor vægt på, at to sammenparrede dyr under ingen omstændigheder besidder samme fejl eller mangler.

Krydsning

Krydsningsavlen har til formål at tilføre fornyet livskraft til kaninfamilien samt at indføre egenskaber, på de områder hvor bestanden kvalitetsmæssigt er dårligere end ønsket.

Zoblerne tilføres nyt blod fra andre avlere af varianten og krydses dermed. Vi har også forsøgt at krydse med vildtgrå for at opnå en bedre præsentation og en lidt tættere pels. Resultaterne på de valgte punkter har været meget fine, men man må tage i betragtning at generation 2 medfører afkom i mange absolut ikke ønskede farver. Eksempelvis har en vildtgrå hun i et kuld præsteret at levere 4 unger i forskellig farve, Zobel blå mørk, Zobel brun lys, Vildtgrå og Chinchillafarvet.  I et andet kuld med Zobel brun lys, Zobel blå mørk, Chinchillafarvet og Vildtblå. Man må også tage i betragtning, hvilke genvordigheder en eventuel køber vil have ved videreavl med en af disse unger. Kvaliteten på bestanden er dog rimelig høj og blodfornyelse kan nemt skaffes hos andre danske opdrættere. Vores bestand er bygget op omkring 5 danske avlere samt 3 importer. Vi avler i 2011 med 4 hanner og  7 hunner i Zobel blå.

Resultaterne af krydsningsavlen medfører ofte, at kaninerne bliver af meget forskellig udseende og det kan være vanskeligt at foretage de korrekte sammenparringer, da vi hele tiden også må tage forældrenes og bedsteforældrenes udseende i betragtning før sammenparring. Ved indavlede stammer er det lettere, idet man ofte kun behøver at tage hensyn til ikke at sammenparre dyr med samme fejl.

Vi hverken fraråder eller tilråder den ene avlsform for den anden. Vi bruger som nævnt begge dele og anbefaler kun at holde en eller to varianter og helst i et så stort antal at der er plads til at forsøge krydsning uden at ødelægge en homogen familie. Uanset hvilken form man vælger, er det vigtigt med stor opmærksomhed, så eventuelle fejl og mangler kommer i opdrætterens fokus, før dommerne begynder at lave negative notater på bedømmelseskortene. Den gamle barnetro er ikke helt urigtig, når vi hermed postulerer, at man ikke kan avle vindere i generationer med en avlsbestand på mindre end 2 hanner og 3 hunner i samme farve.

Når vi bruger begrebet krydsning, menes parring med ikke beslægtet dyr i samme farve. Man bør ikke krydse til anden farve, med mindre man er fuldstændig  bevidst om hvilke farver, der vil dukke frem i såvel første som anden generation og der skal også være fuldstændig klarhed omkring fremtiden for unger i uønskede varianter.  

Sortering

Frasortering af kaninerne starter allerede når ungerne fødes. Findes unger med fysiske defekter fjernes disse omgående og forældrene vil aldrig senere blive sammenparret. Næste sortering er en løbende proces, idet alle ungerne anses som værende små stjerner med mulighed for en glimrende udstillings- og avlskarriere. Hele tiden vurderes ungerne og den, der "på dagen", virker kvalitetsmæssigt længst fra udstillingsstandarden, flyttes til salgsafdelingen. Herfra er der ingen mulighed for at vende tilbage til afdelingen for avlsdyr.

Først når ungerne er 4½ måned tør vi med sikkerhed fastslå, om de får prædikatet "egnet". Kroppens udvikling er på det tidspunkt endnu ikke helt afsluttet, men hovedformen, ørernes facon og størrelse samt pelsens tæthed og kvalitet kan nu med rimelig stor sikkerhed bedømmes. Sorteringen er dog ikke afsluttet, men fortsætter til ungerne er helt udvokset i en alder af ca. 8 måneder. Bliver de lidt for store eller slet ikke store nok? Hermelinstandarden tillader en vægt fra 800 til 1300 gram. For at opnå og fastholde den for os foretrukne størrelse avler vi kun på dyr med en vægt fra 900 til 1150 gram.

Før årets første udstillinger gås ungerne hårdt igennem. Er rygsøjlen at føle som en hanekam, har kaninen hagepose, vender bagbenene parallelt med kroppen, forstår kaninen at præsentere sig, er pelsen færdigudviklet, er der tendens til skæve tænder og har alle kløerne den rigtige farve. Er der afvigelser fra det ønskede, medfører det et stille og roligt farvel til kaninen.

Psykiske krav stiller vi også. Alle kaninerne skal udvise en rolig og omgængelig adfærd såvel i den daglige omgang som i avlsburet. Dårlig adfærd på dommerbordet bliver heller ikke belønnet. Derfor avles kun på rolige og tillidsfulde dyr og unger med uheldig opførsel bliver sjældent ret gamle.

Moderegenskaber er en faktor, der sættes højt. Kan en hermelin ikke føde 3 unger i kuldet og opfostre dem problemløst, er det nok smart at undgå at anvende såvel hende som hendes afkom i det fremtige avlsprogram.     

Nyanskaffelser

Anskaffelse af nye avlsdyr har til formål at tilføje de egenskaber bestanden samt vores evner og tålmodighed ikke umiddelbart fremviser. Vi foretrækker altid at handle med opdrættere, som gennem generationer har udført et dygtigt og seriøst avlsarbejde med en besætning, der til stadighed har fået høje bedømmelser på udstillingerne. Et vigtigt punkt, når man køber et nyt avlsdyr, er at se dens forældre og søskende. Besidder enkelte af disse bare en uheldig egenskab, er det vigtigt at have dette i fokus, når det skal vælges avlspartner til nyanskaffelsen. 

Det er ikke svært at lave en god kanin. Det er lidt vanskeligere at lave en mere. At avle en bestand, der tilhører eliten år efter år, kræver stort kendskab til standardbeskrivelsen og konstant opmærksomhed på eventuelle afvigelser fra det ønskede mål.